Čo robíme …

Spoločnosť 365 design ponúka rôzne služby od Projektového a Programového manažmentu až po realizáciu vývoja programového vybavenia na mieru.

So svojimi partnermi sa zaoberáme realizáciou projektov predovšetkým v oblasti SAP S/4 HANA, ako aj v realizácii IT projektov na mieru zákazníckym požiadavkám mimo SAP.

Inovácie sa stávajú súčasťou každodenného života nielen v IT oblasti. Rýchlosť implementácie dobrých nápadov býva kľúčovou v konkurečnom boji o zákazníka.

365 design sa v spolupráci s globálnou spoločnosťou Launchalbs zaoberá budovaním designových a inovačných zručností v spoločnostiach pomocou Agile metodológií, ako Design Thinking, Service Design.

SAP S/4 HANA

SAP Transformačné projekty: V súčasnej dobe je cítiť veľký tlak na transformáciu SAP na verziu S/4 HANA. Uvedomujeme si, že je veľmi dôležité správne naplánovať stratégiu prechodu na najnovšiu verziu SAP.

SAP konzultácie: Spolu so širokou základňou našich partnerov ponúkame jednorázové konzultácie v oblasti SAP FI-CO, SAP PM a iných modulov.